Przystanek Opoczno Południe coraz bliżej.

Drukuj
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Przystanek Opoczno Południe coraz bliżej.10 kwietnia 2014 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego odbyło się kolejne spotkanie dotyczące postępów prac przy przystanku Opoczno Południe. W spotkaniu, któremu przewodniczył Marszałek Województwa Łódzkiego, Witold Stępień, uczestniczyli przedstawiciele Polskich Linii Kolejowych, Przewozów Regionalnych oraz Banimeksu-wykonawcy peronu, a także reprezentanci lokalnych samorządów oraz mieszkańców.

Po powitaniu przybyłych gości, Marszałek Województwa Łódzkiego poprosił o przedstawienie postępów w pracach. 

Agnieszka Janicka, reprezentująca Polskie Linie Kolejowe powiedziała, że wszystkie prace związane z przystankiem idą zgodnie z harmonogramem. Zakończona została wycinka drzew zagrażających pociągom oraz trakcji oraz złożone zostało zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia. „Mamy nadzieję, że ze względu na to, że jest to inwestycja pożytku publicznego, zostanie ona potraktowana priorytetowo i wszystkie wymagane zgodny zostaną wydane bez zbędnej zwłoki” powiedziała Agnieszka Jasińska. 

Na przełomie maja i czerwca powinny więc ruszyć prace budowlane związane z peronem.

Przedstawiciel firmy Banimex przekazał informacje dotyczące dalszych etapów prac. W chwili obecnej firma oczekuje na wydanie decyzji lokalizacyjnej. Złożony został również wniosek o natychmiastową wykonalność decyzji, która ma przyspieszyć kolejne prace.

Przystanek Opoczno Południe coraz bliżej.W imieniu Gminy Opoczno informacji udzielił Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego, Andrzej Snopczyński, z którego wypowiedzi wynika, że po stronie Gminy Opoczno są trzy etapy prac. W chwili obecnej złożony został wniosek dotyczący zgody na budowę drogi dojazdowej do przystanku. Droga dojazdowa od węzła Januszewice
obwodnicy Opoczna w kierunku wsi Świerczyna ma mieć 1880 metrów długości i 5 metrów szerokości. 16 kwietnia ma nastąpić otwarcie ofert. Planowane zakończenie inwestycji to koniec września.

Ponadto na Gminie Opoczno spoczywać będzie budowa pętli autobusowej z przystankiem, parking z włączeniem do drogi gminnej dla 30 aut, przejście podziemne wraz z ciągiem pieszym oraz oświetlenie. Część inwestycji celu publicznego, dzięki specustawie powstanie na obecnych gruntach prywatnych, zaś część na terenie należącym do PKP.

Wg informacji podanych przez Andrzeja Snopczyńskiego, 24 marca złożony został wniosek o zgodę lokalizacyjną dla celu publicznego, zaś dokumenty dotyczące pętli autobusowej znajdują się w kolejowym zespole uzgodnień.
Jeśli wszystkie decyzje zapadną w zakładanym czasie, w czerwcu 2014 roku powinien zostać ogłoszony przetarg na wykonanie dojazdu, zaś w październiku wszystkie wymienione wcześniej elementy inwestycji powinny zostać oddane.

Drugi parking dla 32 samochodów ma zostać wybudowany na terenie zamkniętym PKP. W związku z tym to PKP będzie zleceniodawcą projektu. Po przekazaniu projektu ogłoszony zostanie przetarg.
Jak stwierdził Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego, Gmina Opoczno nie przewiduje żadnych opóźnień i zagrożeń dla inwestycji.

Przystanek Opoczno Południe coraz bliżej.W tym momencie głos zabrał Burmistrz Opoczna, Jan Wieruszewski, który poinformował, że Gmina Opoczno przejmuje od PKP obok dworca kolejowego na linii 25 (dawny dworzec PKS i okolice ronda). Gmina planuje wyremontować ten teren. Niestety PKP nie wyraża zgody na przejęcie budynku dworca, który Gmina chciałaby wyremontować, „Będziemy jednak nalegać, aby kolej wyremontowała ten dworzec”- powiedział Burmistrz.
Kolejnym zabiegiem, do którego dążyć będzie Gmina, to skorelowanie połączeń kolejowych na linii 25 z przystankiem Opoczno Południe. Jednocześnie dworzec zostałby skomunikowany z przystankiem za pomocą połączeń autobusowych.
Urząd Miejski w Opocznie planuje tez przeprowadzenie rozmów z lokalnymi przewoźnikami w celu dostosowania ich rozkładów jazdy do harmonogramu połączeń kolejowych z przystanku.

Na spotkaniu zabrakło przedstawicieli InterCity. W związku z powyższym, Burmistrz Opoczna przedstawił ustalenia poczynione podczas marcowego spotkania, w którym wstępnie zatwierdzono rozkład jazdy oraz ceny biletów.

Krzysztof Pawlak przedstawił propozycję dwóch połączeń kolejowych obsługiwanych przez Przewozy Regionalne:

IR Piast

IR Matejko

Jedynym warunkiem uruchomienia tych połączeń jest stanowisko Polskich Linii Kolejowych, które dążą do tego, aby z Centralnej Magistrali Kolejowej korzystały wyłącznie pociągi poruszające się z prędkością większą niż 120 km/h. Składy Przewozów Regionalnych mogą poruszać się maksymalnie z tą prędkością.
Ponadto dla Przewozów Regionalnych największym utrudnieniem będzie uruchomienie Pendolino, którego częstotliwość przejazdów może uniemożliwić przejazdy ich pociągów ze względu na przepustowość linii.
Krzysztof Pawlak przedstawił również koszt uruchomienia połączenia startującego z Opoczna na linii Opoczno-Warszawa. Pociąg, który mógłby wyjechać z Opoczna w godzinach porannych tak, aby być w stolicy ok. godz. 7-8 oraz powrotny, wyjeżdżający z Warszaw po godzinie 16-tej, będzie kosztował ok. 7 tys zł.

W połowie maja 2014 roku planowane jest spotkanie z przedsiębiorcami oraz Przewozami Regionalnymi, mające na celu dostosowanie oferty do potrzeb mieszkańców i pracodawców oraz promocję przystanku. W najbliższych dniach Gmina Opoczno ma również rozpocząć kampanię promocyjną przystanku Opoczno Południe

ZWIŃ

Proponowane artykuły: