Święto szkoły w Mroczkowie Gościnnym

Drukuj

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

14 grudnia 2018 roku w w szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mroczkowie Gościnnym odbyły się obchody święta szkoły.

Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć” Jan Paweł II– takie motto przyświecało wspaniałej szkolnej uroczystości, która odbyła się 14 grudnia 2018 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mroczkowie Gościnnym. Tego dnia społeczność szkoły po raz 15-ty uroczyście obchodziła Święto Szkoły, ustanowione z okazji nadania szkole imienia Jana Pawła II oraz poświęcenia sztandaru. Dodatkowo, to ważne wydarzenie zbiegło się z 50 – cioleciem istnienia szkoły w Mroczkowie Gościnnym.

Uroczystość uświetnili zaproszeni goście: Naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu p. Marek Ziębicki, radni Tadeusz Brola i Krzysztof Grabski, Dyrektor Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym – Damian Pietrasik oraz Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sławnie p. Marzenna Skowrońska z uczniami. Wśród gości znaleźli się również emerytowani pracownicy szkoły oraz rodzice z przewodniczącą Katarzyną Wiktorowicz.

Święto Szkoły rozpoczęła msza św. odprawiona przez księdza proboszcza Jacentego Wolskiego a następnie można było obejrzeć montaż słowno - muzyczny w wykonaniu uczniów szkoły, przygotowanych przez panią Renatę Telus i Beatę Jędrykę oraz wysłuchać ciekawej 50 – letniej historii szkoły.

„Szkoła przechodziła burzliwe a czasem wręcz dramatyczne koleje losu. Pierwsze wzmianki o tej szkole dotyczą lat 1910-1915. Wówczas szkoła mieściła się w oficynie przy pałacu dziedzica Szczęsnego Libiszewskiego. Uczęszczały do niej dzieci rodzin, pracujących we dworze. W kolejnych latach lokalizacja szkoły wiele razy ulegała zmianie. Od roku 1922/1023 kierowniczką szkoły była Aniela Fornal, a od roku 1940/1941 kierownikiem szkoły był Czesław Waśkiewicz. W roku 1957 kierownictwo szkoły objął Mieczysław Sankowski. Od roku 1959 czyniono starania o budowę nowej szkoły. Został powołany Komitet Budowy Szkoły, gromadzono materiały budowlane. 12 marca 1960 roku Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach wydało orzeczenie o organizacji pełnej szkoły podstawowej w Mroczkowie Gościnnym. Przystąpiono do pracy. Wszyscy mieszkańcy hojnie wspomagali inwestycję, fizycznie i finansowo. 1 września 1968 roku uczniowie rozpoczęli naukę w nowym, pięknym budynku. Kierownikiem szkoły została Wiesława Sankowska. W 1976 roku szkoła staje się Podstawowa Szkołą Zbiorczą. Uczęszczają do niej uczniowie z Mroczkowa Gościnnego, Mroczkowa Ślepego, Kraszkowa, Brzuśni oraz uczniowie klas IV-VIII z punktu filialnego w Sielcu i Dzielnej. Jest bardzo ciasno, nauką prawie 400 uczniów, odbywającą się na dwie zmiany zajmuje się 19 nauczycieli i 5 osób personelu administracyjnego. Funkcję dyrektora pełnił Mieczysław Sankowski a po jego przejściu na emeryturę w 1991 roku stanowisko to objęła Krystyna Iwańska. Rok szkolny 1999-2000 jest rokiem przełomowym w historii powojennej oświaty w Polsce, kiedy to został wprowadzony nowy system nauczania. W wyniku reformy powstaje 3-letnie gimnazjum. Szkoła podstawowa kończy się klasą VI. Do gimnazjum uczęszczają absolwenci szkół podstawowych. Takie gimnazjum powstaje także w Mroczkowie Gościnnym. Kontynuują w nim naukę uczniowie ze szkół podstawowych w Sielcu, Dzielnej, Wygnanowie, Bielowicach i oczywiście absolwenci szkoły podstawowej w Mroczkowie Gościnnym. Szkoła podstawowa w dalszym ciągu funkcjonuje a jej dyrektorką jest Krystyna Iwańska. Gimnazjum kieruje Józefa Goworek. Mury szkolne zaczynają pękać w szwach, brakuje bazy lokalowej. Parter budynku zajmuje szkoła podstawowa a piętro gimnazjaliści.
Od roku 2002/2003 Gimnazjum w Mroczkowie Gościnnym zostaje nieco odciążone. Absolwenci szkoły podstawowej z Bielowic przenoszą się do powstałego gimnazjum w Wygnanowie. Od dawna czynione były starania o budowę hali gimnastycznej z prawdziwego zdarzenia. W zaistniałej sytuacji inwestycja okazała się bardzo pilna. W 2002 roku ruszyła budowa a w 2003 roku hala zostaje oddana do użytku. Ma ona 24m długości i 12 m szerokości. Ze szkołą połączona jest parterowym łącznikiem. W łączniku ulokowane są szatnie, magazynek sportowy i dodatkowe toalety dla młodzieży. Uczniowie idący na zajęcia do hali sportowej korzystają z usytuowanych obok rozbieralni, toalet i pryszniców. W dobudowanej hali wygospodarowano pomieszczenie dla oddziału przedszkolnego. Nowa hala jest dumą i chlubą całej społeczności, gdyż jest to jeden z piękniejszych obiektów w gminie. Obok hali w kierunku południowym na terenie po byłym GS-sie usytuowane nowe boisko szkolne. Od września 2002 roku placówka funkcjonuje jako Zespół Szkół a pieczę nad całością sprawuje dyrektorka Józefa Goworek, zaś wicedyrektorem zostaje pani Beata Jędryka, której w roku 2006/2007 powierzono pełnienie obowiązków dyrektora. W szkole jest 338 uczniów, a ich edukacją zajmuje się 29 nauczycieli. Zespół Szkół może pochwalić się wieloma pracowniami, w tym dobrze urządzoną pracownią komputerową. Od 01 września 2007r. dyrektorem szkoły zostaje obecna pani dyrektor Małgorzata Kałużyńska a wicedyrektorem pani Elżbieta Cichawa. W tym czasie w szkole dzięki wsparciu finansowemu organu prowadzącego odbywają się liczne remonty, dzięki którym budynek zyskuje bardziej nowoczesny wygląd. Pozyskiwane są fundusze unijne, powstają pracownie i szkoła wzbogaca się w liczne pomoce dydaktyczne. W roku szkolnym 2013/2014 obowiązki dyrektora pełni pani Julita Smolarczyk. Uczniowie szkoły wielokrotnie zaznaczali swoją obecność w turniejach, konkursach i zawodach na szczeblu gminy czy powiatu. Z murów naszej szkoły wyszedł olimpijczyk w kolarstwie przełajowym Marek Galiński. W 2003 roku mija 35 lat nauki w nowym budynku szkolnym. W związku z tym 14 grudnia 2003 r. zaplanowano uroczystości jubileuszowe - obchody rocznicy połączono z innymi ważnymi wydarzeniami. Szkole nadano imię wielkiego człowieka i Polaka - Jana Pawła II. 01 września 2017r. w wyniku reformy oświaty Zespół Szkół im. Jana Pawła II przekształcono w Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II. Dnia 01 września 2018 roku minęło 50 lat nauki w nowym budynku szkolnym”.

Na zakończenie części oficjalnej pani Dyrektor Małgorzata Kałużyńska podziękowała nauczycielom i uczniom, zaangażowanym w przygotowanie Święta Szkoły. Na koniec życząc wszystkim wszelkiej pomyślności z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia zaprosiła do dalszego świętowania. Uczniowie wzięli udział w wielu konkursach, zdobywając atrakcyjne nagrody i dobrze się bawiąc, zaś Rada Rodziców zadbała o słodki poczęstunek.

Odświętna atmosfera i wiele atrakcji sprawiły, że piątkowy czas upłynął bardzo szybko i przyjemnie.

 

ZWIŃ

Proponowane artykuły: