Mianowano nauczycieli

Drukuj
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Mianowano nauczycieli28. sierpnia 2014 roku, podczas XXXVIII sesji Rady Powiatu Opoczyńskiego ośmioro nauczycieli odebrali akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Nauczyciele Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Opocznie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. S. Staszica w Opocznie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy, Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy w Opocznie i Poradni Psychologicznej w Opocznie złożyli wnioski o egzaminy na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Wszyscy nauczyciele spełnili kryteria i przystąpili do egzaminu, który zdali z wynikiem pozytywnym.

Mianowano nauczycieliPrzed wręczeniem nominacji wszyscy nauczyciele złożyli ślubowanie, po czym z rąk Starosty Opoczyńskiego odebrali akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego.

Mianowano nauczycieliNominacje otrzymali:

 

 

 

ZWIŃ

Proponowane artykuły: