Menu
RSS
XLIII sesja Rady Powiatu Opoczyńskiego V kadencji

XLIII sesja Rady Powiatu Opoczyńskiego V kadencji

 • Mateusz

XLIII sesja Rady Powiatu Opoczyńskiego V kadencji

Powiat Opoczyński informuje, że 27 kwietnia 2018 roku (piątek), o godzinie 10:00, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbędzie się XLIII sesja Rady Powiatu Opoczyńskiego V kadencji.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XLII/18 z Sesji Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 22 marca 2018 r.
 4. Sprawozdanie międzysesyjne z prac Zarządu Powiatu Opoczyńskiego.
 5. Zapytania i interpelacje.
 6. Ocena zasobów pomocy społecznej.
 7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie za 2017 rok. Wykaz potrzeb społecznych. Sprawozdanie z realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych oraz powiatowych programów i projektów.
 8. Sprawozdanie Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej.
 9. Ocena działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej za 2017 rok z terenu Powiatu Opoczyńskiego.
 10. Bezrobocie na terenie powiatu opoczyńskiego w roku 2017. Działania Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie na rzecz jego zmniejszenia.
 11. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 12. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  a) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opoczyńskiego na lata 2018 – 2026;
  b) w sprawie zmian w budżecie na 2018 r.;
  c) w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu opoczyńskiego w II półroczu 2018 r.
 13. Zapytania i wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad.

 

Możliwość komentowania wygasła.

Reklama

Przeczytaj również: