Menu
RSS
XXXI sesja Rady Powiatu Opoczyńskiego V kadencji

XXXI sesja Rady Powiatu Opoczyńskiego V kadencji

 • Mateusz

XXXI sesja Rady Powiatu Opoczyńskiego V kadencji

Starostwo Powiatowe w Opocznie informuje, że 26 kwietnia 2017 roku (środa) o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie przy ul. Rolnej 1, odbędzie się XXXI sesja Rady Powiatu Opoczyńskiego V kadencji.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu:
  a) Nr XXIX/17 z Sesji Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 24 marca 2017 r.
  b) Nr XXX/17 z Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r.
 4. Sprawozdanie międzysesyjne z prac Zarządu Powiatu Opoczyńskiego.
 5. Zapytania i interpelacje.
 6. Ocena zasobów pomocy społecznej.
 7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie za rok 2016. Wykaz potrzeb społecznych. 
 8. Sprawozdanie Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej.
 9. Ocena działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej za 2016 rok z terenu Powiatu Opoczyńskiego.
 10. Ocena stanu sanitarno – epidemiologicznego powiatu opoczyńskiego za 2016 rok.
 11. Omówienie stanu sanitarno – weterynaryjnego na terenie powiatu opoczyńskiego w roku 2016.
 12. Bezrobocie na terenie powiatu opoczyńskiego w roku 2016. Działania Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie na rzecz jego zmniejszenia.
 13. Podjęcie uchwał:
  a) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opoczyńskiego na lata 2017 – 2025;
  b) w sprawie zmian w budżecie na 2017 r.;
  c) w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi Gminy Opoczno na uchwałę Nr XXVI/183/16 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku, w sprawie pozbawienia kategorii odcinków drogi powiatowej przebiegających przez teren miasta Opoczno, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego w dniu 19 stycznia 2017 roku pod pozycją 452 oraz udzielenia pełnomocnictwa procesowego;
  d) w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opoczyńskiego w II półroczu 2017 r.;
  e) w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Opoczno dotyczącego założenia i prowadzenia przez Powiat Opoczyński Przedszkola Specjalnego w Opocznie.
 14. Zapytania i wolne wnioski.
 15. Zamknięcie obrad.

 

Możliwość komentowania wygasła.

Reklama

Przeczytaj również: