Menu
RSS
XXIX sesja Rady Miejskiej w Opocznie

XXIX sesja Rady Miejskiej w Opocznie

 • Mateusz

XXIX sesja Rady Miejskiej w Opocznie

Urząd Miejski w Opocznie informuje, że w dniu 17 lutego 2017 roku o godz. 9:00, w sali kameralnej Miejskiego Domu Kultury w Opocznie, ul. Biernackiego 4 odbędzie się XXIX sesja Rady Miejskiej w Opocznie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Przedłożenie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
  b) określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach,
  c) uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/339/2017 Rady Miejskiej w Opocznie w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Opoczno,
  d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2017-2029,
  e) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2017,
  f) zmiany składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa,
  g) zmiany składu osobowego Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej.
 5. Zamknięcie obrad.

 

Możliwość komentowania wygasła.

Reklama

Przeczytaj również: