Menu
RSS
Apel do spółdzielców

Apel do spółdzielców

  • Mateusz

Apel do spółdzielców

Andrzej Wroński, członek Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej "Nasz Dom" w Opocznie po raz kolejny zwraca się do spółdzielców z apelem o uczestniczenie w walnym zgromadzeniu członków spółdzielni, które odbędzie się w dniach 13 i 14 czerwca 2018 roku.

Poniżej publikujemy treść apelu.

Szanowni Spółdzielcy,

w nawiązaniu do apelu z czerwca 2017 roku, zwracam się do Państwa Spółdzielców, członków i sympatków z prośbą o udział w Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni w dniach 13 i 14 czerwca 2018 r.

Musimy wspólnie zadbać o własne pieniądze wpłacane do kasy Spółdzielni, a które są powierzone do gospodarowania osobom wybranym poprzez wręczaie karteczek z ustaloną i wypisaną grupą, na których należy głosować (fakt ten miał miejsce w czerwcu 2017 r,).

Jednocześnie informuję Państwa, że do Zarządu Spółdzielni zostały przedożone dwa projekty uchwał w sprawie:

  1. Udzielenia absolutorium Zarządowi Spółdzielni w sposób tajny.
  2. Organizowanie Walnego zgromadzenia w jednej części.

oraz żądanie o zamieszczenie w porządku obrad Walnego Zgromadzenia informacji odnośnie prowadzonych śledztw dotyczących Spółdzielni Mieszkaniowej "Nasz Dom" w Opocznie i Zakładu Energetyki Cieplnej Spółka z o. o.

Z uwagi na wagę spraw przewidzianych w Walnym Zgromadzeniu, Wasza obecność Szanowni Spółdzielcy, jest konieczna.

Nie pozwólmy działać różnym grupom interesu na naszym wspólnym majątku.

Należy interesować się własnością, ponieważ nikt oprócz nas nie jest zainteresowany obroną i ochroną naszego prywatnego mienia.

 

Z pozdrowieniem.
Członek Spółdzielni "Nasz Dom" w Opocznie
Andrzej Wroński

Możliwość komentowania wygasła.

Reklama

Przeczytaj również: