Menu
RSS
Komunikaty

Apel PSP na sezon grzewczy. Strażacy przypominają i apelują!

  • KP PSP Opoczno
  • Kategoria: Komunikaty
  • Odsłony: 1937

Apel PSP na sezon grzewczy. Strażacy przypominają i apelują!

Sezon grzewczy związany jest rokrocznie ze zwiększoną ilością pożarów spowodowanych nieprawidłowościami przy użytkowaniu urządzeń grzewczych na paliwa stałe, elektryczne i gazowe. Pożary te obok strat materialnych stwarzają poważne zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, tym bardziej, że część pożarów dotyczy eksploatacji urządzeń grzewczych w porze nocnej bądź też pozostawionych bez nadzoru. Najczęstszymi przyczynami pożarów jest nieznajomość bądź lekceważenie podstawowych zasad bezpieczeństwa związanego z eksploatacją tych urządzeń.

Komunikat skierowany do konsumentów wody z wodociągu Opoczno

  • Mateusz
  • Kategoria: Komunikaty
  • Odsłony: 7815

Komunikat skierowany do konsumentów wody z wodociągu Opoczno

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opocznie informuje, iż w 2 monitoringowych punktach poboru próbek wody do spożycia (punkt poboru: PSSE w Opocznie, pl. Kościuszki 9, Szkoła Podstawowa nr 2 w Opocznie, ul. Inowłodzka 2), 1 punkt sieci wewnętrznej (Starostwo Powiatowe Opoczno) stwierdzono niewielkie zanieczyszczenie bakteriologiczne – woda nie nadaje się do bezpośredniego spożycia.

Reklama