Menu
RSS
Mały ZUS dla małych firm

Mały ZUS dla małych firm

  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Mały ZUS dla małych firm

Od 1 stycznia 2019 roku przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku kalendarzowym prowadzili działalność gospodarczą na niewielką skalę co najmniej przez 60 dni, będą mieli możliwość obniżenia wysokości składek na ubezpieczenia społeczne. Muszą tylko spełnić ustawowe warunki i zgłosić zmianę w ubezpieczeniach w terminie 7 dni, tj. najpóźniej do 8 stycznia.

„Mały ZUS” – dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne tj. składek na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe. Nie obejmuje składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Z tego rodzaju ulgi w opłatach mogą skorzystać przedsiębiorcy zarejestrowani w CEIDG, których przychody za ubiegły rok z działalności gospodarczej, prowadzonej przez cały rok, nie przekroczą trzydziestokrotności minimalnego wynagrodzenia, która w 2018 r. wynosiła 63 tys. zł. Jeśli działalność nie była prowadzona przez cały rok, do wyliczenia progu przychodu należy zastosować proporcję.
Z niższych składek możemy korzystać przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności.

Warto zauważyć, że przedsiębiorca, który dopiero rozpocznie działalność nie będzie mógł skorzystać od razu z Małego ZUS, ponieważ nie spełni warunku dotyczącego 60 dni prowadzenia działalności gospodarczej w ubiegłym roku. Może jednak skorzystać ze składek preferencyjnych bądź ulgi na start.

Najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne przy Małym ZUS-ie zależy od przeciętnego miesięcznego przychodu uzyskanego z działalności gospodarczej w ubiegłym roku. Wylicza się ją według wzoru: przychód z ubiegłorocznej działalności gospodarczej dzielimy przez liczbę dni prowadzenia działalności w ubiegłym roku i mnożymy przez 30.

Pamiętajmy, że wyrejestrowania z dotychczasowych kodów ubezpieczenia np. 05 10 czy 05 12, należy dokonać na formularzu ZUS ZWUA i zarejestrować się na formularzu ZUS ZUA z nowym kodem 05 90 lub 05 92, najpóźniej do 8 stycznia 2019 r.

 

Kto może skorzystać z Małego ZUS?

Z Małego ZUS może skorzystać przedsiębiorca, który spełnia następujące warunki:

  • jest zarejestrowany w CEIDG (także wspólnik spółki cywilnej),
  • w poprzednim roku nie miały do niego zastosowania przepisy o zryczałtowanym podatku dochodowym w formie karty podatkowej i nie korzystał w tym czasie ze zwolnienia sprzedaży od podatku od towarów i usług,
  • przychody z ubiegłorocznej działalności gospodarczej nie przekroczą progu uprawniającego do skorzystania z ulgi Mały ZUS,
  • nie spełnia warunków do korzystania ze składek preferencyjnych na ubezpieczenia społeczne,
  • prowadził działalność gospodarczą w ubiegłym roku przez co najmniej 60 dni,
  • nie wykorzystał 36 miesięcznego limitu na Mały ZUS w ciągu ostatnich 60 miesięcy,
  • nie wykonuje działalności na rzecz byłego pracodawcy, dla którego przed dniem jej rozpoczęcia wykonywał w ramach stosunku pracy w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym czynności wchodzących w zakres prowadzonej działalności.

 

Dodaj komentarz

Zanim napiszesz komentarz, zapoznaj się z Regulaminem korzystania z Portalu.

Komentarze są moderowane. Komentarz pojawi się po zaakceptowaniu go przez moderatora.
Nie będą publikowane komentarze zawierające treści sprzeczne z obowiązującym prawem, treści naruszające prawa osób trzecich, stanowiące materiały informacyjne, reklamowe lub promocyjne oraz zawierające odnośniki do innych stron. Nie będą również akceptowane wypowiedzi zawierające wulgaryzmy, również w formie skrótu, bądź wykropkowane.

Nie będą publikowane komentarze pisane w całości lub fragmentami wyłącznie dużymi literami. Używanie Caps Locka uznawane jest za krzyk.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za opinie wyrażane przez czytelników w komentarzach.

Kod antyspamowy
Odśwież

Komentarze  

+1 # Mały ZUSZosieńka 2019-01-17 17:08
Co komu po małym ZUS-ie, ani emerytury z tego, ani renty, chorobowego będzie ze 20 zł na miesiąc.. A 500 + wiadomo będzie zabrane. Bu ha ha ale ulga dla przedsiębiorcy. Zachorujesz nawet z chorobowego nie kupisz tabletek przeciwbólowych . Człowieku zastanów się nad swoimi wyborem.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować

Reklama

Przeczytaj również: