Urząd Marszałkowski dofinansowuje gospodarkę niskoemisyjną

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Urząd Marszałkowski dofinansowuje gospodarkę niskoemisyjnąUrząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego opublikował listę wniosków, które otrzymały dofinansowanie w ramach naboru nr RPLD.04.03.03-IŻ.00-10-001/16 Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV. 3 Ochrona powietrza Podziałanie IV.3.2 Ochrona powietrza w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Gmina Sławno otrzyma dofinansowanie w wysokości 383 214,94 zł na zadanie pn. „Budowa oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Gminy Sławno”.

Spośród 15 wniosków, które znalazły się na liście rankingowej Gmina Sławno uplasowała się na 2 pozycji pod względem oceny merytorycznej. 
Niestety nie sposób na niej znaleźć przodujące pod względem zanieczyszczeniu powietrza Opoczna.

 

Lista wniosków o dofinansowanie ocenionych pozytywnie:

Lp. Numer Wniosku Nazwa
Wnioskodawcy
Tytuł projektu Całkowita
Wartość
Projektu
Wnioskowane
dofinansowanie
Z EFRR
Dofinansowanie
narastające
Procent
przyznanych
Punktów
1 WND-RPLD.04.03.02-10-0013/16 Gmina Witonia "Budowa budynku użyteczności
publicznej w Witoni
przy ul. S. Starzyńskiego"
3068534,93 1187164,46 1187164,46 84,72%

2
WND-RPLD.04.03.02-10-0011/16 Gmina Sławno "Budowa oświetlenia publicznego
z wykorzystaniem
urządzeń energooszczędnych
i ekologicznych na
Terenie Gminy Sławno"
555187,72 383214,94 1570379,4 83,33%
3 WND-RPLD.04.03.02-10-0031/16 Gmina Daszyna "Rozbudowa systemu
ciepłowniczego na
terenie miejscowości
Daszyna"
517215 256880 1827259,4 78,35%
4 WND-RPLD.04.03.02-10-0033/16 Gmina Rzeczyca "Przebudowa systemów grzewczych
w obiektach oświatowych
Gminy Rzeczyca
z zastosowaniem odnawialnych
źródeł energii-pompy ciepła
w szkole podstawowej w Rzeczycy,
filia w Sadykierzu"
1437010,23 818830,5 2646089,9 78,35%
5 WND-RPLD.04.03.02-10-0005/16 Gmina Andrespol "Rozwój budownictwa pasywnego
i energooszczędnego -
budowa budynku przedszkola
i zespołu dzieci młodszych
W Wiśniowej Górze"
8001748,14 5008195,07 7654284,97 77,78%
6 WND-RPLD.04.03.02-10-0032/16 Powiat Zgierski "Sportowa szkoła-modernizacja
bazy sportowej placówek oświatowych
Powiatu Zgierskiego.
Budowa hali sportowej
przy Zespole Licealno-Sportowym
w Aleksandrowie Łódzkim"
7471081,26 4550601,1 12204886,07 76,39%
7 WND-RPLD.04.03.02-10-0001/16 Spółdzielnia
Mieszkaniowa
,,GROTA”
"Zastosowanie odnawialnych źródeł
energii
w Spółdzielni Mieszkaniowej
GROTA w Tomaszowie Maz."
2937120,77 1713872,88 13918758,95 74,23%
8 WND-RPLD.04.03.02-10-0017/16 Gmina Rzeczyca "Przebudowa systemów grzewczych
w obiektach oświatowych
Gminy Rzeczyca
z zastosowaniem odnawialnych
źródeł energii-pompy ciepła
w Publicznej Szkole Podstawowej
I Gimnazjum w Rzeczycy"
3564530,16 2278791,4 16197550,35 74,23%
9 WND-RPLD.04.03.02-10-0007/16 Gmina Sulmierzyce "Budowa pasywnego
budynku przedszkola
w miejscowości Sulmierzyce
Na Dz.Ew.1226/1, obręb 0017
Sulmierzyce"
9726717 5193515,61 21391065,96 73,61%
10 WND-RPLD.04.03.02-10-0030/16 Gmina Daszyna "Budowa pasywnych budynków
użyteczności publicznej na terenie
Gminy Daszyna"
4775709 2441012,55 23832078,51 72,22%
11 WND-RPLD.04.03.02-10-0023/16 Gmina Budziszewice "Budowa zeroenergetycznego
pasywnego budynku dydaktycznego
Przy Zespole Szkół w Budziszewicach"
3612039,72 2289206,21 26121284,72 70,83%
12 WND-RPLD.04.03.02-10-0029/16 Gmina Rogów "Budowa gminnego
Przedszkola w Rogowie"
6808755 4327834,53 30449119,25 69,44%
13 WND-RPLD.04.03.02-10-0022/16 Miasto Bełchatów "Budowa demonstracyjnego
pasywnego budynku węzła
Przesiadkowego w Bełchatowie"
5326546,25 1984058,7 32433177,95 65,28%
14 WND-RPLD.04.03.02-10-0002/16 Gmina Aleksandrów Łódzki "Budowa pasywnego budynku
użyteczności publicznej
W Gminie Aleksandrów Łódzki"
4306490 2541407 34974584,95 63,89%
15 WND-RPLD.04.03.02-10-0003/16 Gmina Szczerców "Budowa pasywnego budynku
użyteczności publicznej
na potrzeby rehabilitacji
- projekt pilotażowy"
2565042,24 1528766,15 36503351,1 61,11%

 

Kontakt

Opoczno.info - Niezależny Portal Miejski

26-300 Opoczno

ul. Słowackiego 5

Telefon: 510 530 704

e-mail: redakcja@opoczno.info

Sprzedaż powierzchni reklamowej:
reklama@opoczno.info

Listy do redakcji prosimy kierować na adres:
listy_do_redakcji@opoczno.info

Top
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Dalsze informacje OK Nie zgadzam się