Menu
RSS
Radni nie przyjęli nowych stawek za wodę i ścieki

Radni nie przyjęli nowych stawek za wodę i ścieki

  • Mateusz

Podczas XIII sesji Rady Miejskiej w Opocznie radni odrzucili projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. 

Radni nie przyjęli nowych stawek za wodę i ścieki

Na sesji Rady Miejskiej w Opocznie, która odbyła się 5. października 2015 roku radni stosunkiem głosów 3 za, 17 przeciw, odrzucili propozycję nowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Opoczno na okres od 06.11.2015 r. do 05. 11.2016 r.

Jak uzasadnił prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Opocznie, Jacek Pacan, podczas ustalania nowej taryfy brano pod uwagę głównie koszty eksploatacyjne i amortyzację posiadanych przez spółkę urządzeń. W związku z rozbudową i remontem sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Opoczno, wartość majątku spółki wzrosła o 60 mln zł, co miało znaczący wpływ na koszty funkcjonowania spółki.
Osiągnięte przychody natomiast będą przeznaczone wyłącznie na ukończenie rozpoczętych już inwestycji oraz dalszą modernizację sieci wodno-kanalizacyjnej.

Odrzucenie projektu uchwały nie oznacza jednak, że podwyżki nie wejdą w życie. Zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę, stawki zaproponowane przez PGK zaczną obowiązywać po 70 dniach od złożenia wniosku przez zatwierdzenie nowej taryfy.

Nowe taryfy, które obowiązywać będą przez najbliższy rok, t.j. do 6. listopada 2016 roku:

  1. cena za 1 m3 wody pobieranej z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę przez gospodarstwa domowe: 3,23 zł + 8% VAT= 3,49 zł,
  2. cena za 1 m3 wody pobieranej z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę przez pozostałych odbiorców usług: 3,44 zł + 8% VAT= 3,72 zł,
  3. stawka opłaty abonamentowa na odbiorcę za okres rozliczeniowy dla gospodarstw domowych: 14,10 zł + 8% VAT= 15,23 zł,
  4. stawka opłaty abonamentowa na odbiorcę za okres rozliczeniowy dla pozostałych odbiorców usług: 16,36 zł + 8% VAT= 17,67 zł,
  5. cena za 1 m3 ścieków wprowadzonych do urządzeń kanalizacyjnych, pochodzących od gospodarstw domowych: 4,64 zł + 8%VAT= 5,01 zł,
  6. cena za 1 m3 ścieków wprowadzonych do urządzeń kanalizacyjnych, pochodzących od pozostałych odbiorców usług: 4,78zł + 8% VAT= 5,16 zł,
  7. stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wod-kan, będących w posiadaniu przedsiębiorstwa: 60 zł + 23% VAT= 73,80 zł,

 W uzasadnieniu propozycji czytamy:

Wskazane wyżej ceny i opłat podyktowana są planowanym - zgodnie z przepisami odrębnymi i dającymi się przewidzieć faktami, wzrostem kosztów działalności Przedsiębiorstwa.

Dla ustalenia poziomu kosztów w roku obowiązywania przedkładanej Taryfy przyjęto planowany na 2016 r. wskaźnik wzrostu cen produkcji sprzedanej przemysłu w wysokości 2,3 % w odniesieniu do kosztów zużycia materiałów, paliw, opału i energii elektrycznej. W zakresie cen ścieków, wzrost podyktowany jest przede wszystkim istotnym zwiększeniem amortyzacji o 80,3 % a także zwiększonymi kosztami energii elektrycznej w związku z uruchomieniem dodatkowych 23 szt., przepompowni ścieków.

W przedkładanej Taryfie przyjęto rzeczywisty wzrost amortyzacji o kwoty amortyzacji od środków trwałych (tj. infrastruktury wodno- ściekowej), które już zostały oddane lub zostaną oddane do eksploatacji do końca 2015 r. głównie z tytułu ukończenia projektu pn. „Budowa infrastruktury wodnościekowej na terenie gminy Opoczno” finansowanego z Programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko na lata 2007-2013 oraz z pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 60 937 862,02 zł brutto który obejmował modernizację ujęcia wody w Opocznie, budowę prawie 50 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizację oczyszczalni ścieków w Opocznie oraz budowę słonecznej suszarni osadów ściekowych.

Przykładowe ceny za wodę i ścieki dla wybranych miast z naszego regionu (zestawienie prygotowane przez PGK Opoczno):

Radni nie przyjęli nowych stawek za wodę i ścieki

Dodaj komentarz

Zanim napiszesz komentarz, zapoznaj się z Regulaminem korzystania z Portalu.

Komentarze są moderowane. Komentarz pojawi się po zaakceptowaniu go przez moderatora.
Nie będą publikowane komentarze zawierające treści sprzeczne z obowiązującym prawem, treści naruszające prawa osób trzecich, stanowiące materiały informacyjne, reklamowe lub promocyjne oraz zawierające odnośniki do innych stron. Nie będą również akceptowane wypowiedzi zawierające wulgaryzmy, również w formie skrótu, bądź wykropkowane.

Nie będą publikowane komentarze pisane w całości lub fragmentami wyłącznie dużymi literami. Używanie Caps Locka uznawane jest za krzyk.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za opinie wyrażane przez czytelników w komentarzach.

Kod antyspamowy
Odśwież

Komentarze  

+48 # Co z tym prezesem PGKTomek 2015-10-13 12:21
Jeżeli wartość spółki wzrosła o 60 mln to niech prezes PGK odda te 3,5 mln plus odsetki za źle zrealizowane inwestycje, przez które miasto dzisiaj ma długi do spłacenia. A skoro o tyle wzrósł majątek spółki to nie rozumiem po co jeszcze te podwyżki.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
+44 # oPOCZNIANINCo z tym PREZ. PGK 2015-10-15 16:34
No moze wreszcie by Władze Miasta przyjrzały się pracy Prezesa PGK i nie tylko moze nalezałoby tak wziąść i pod lupę innych pracowników i pociagnąć do odpowiedzialnio ści za niektóre poczynania
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
+41 # Zgadzam sięAnna 2015-10-17 18:45
Dziwię się, że prezes PGK jeszcze pracuje. Przez jego nieumiejętność zarządzania gmina musi oddać około 3mln złotych, jakieś odpady muszą być wywożone do Rawy Mazowieckiej bo nowoczesne wysypisko śmieci pod Opocznem jest do tego nie przystosowane.P ytam co jeszcze musi się stać żeby zauważono, że prezes Pacan i kilku innych pracowników nadaje się do zwolnienia. A obecne władze zapowiadały, że będą zmiany. Czy oni tego nie widzą?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
+2 # RE: Radni nie przyjęli nowych stawek za wodę i ściekija 2015-10-08 18:01
lokalny lobbing?????
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
+8 # RE: Radni nie przyjęli nowych stawek za wodę i ściekidas 2015-10-08 09:34
Turek,Jurowski i Dorocińska byli za przyjęciem
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować

Reklama

Przeczytaj również: