Menu
RSS
Bezrobocie w powiecie opoczyńskim – lipiec 2015 roku

Bezrobocie w powiecie opoczyńskim – lipiec 2015 roku

  • Mateusz

Z informacji podanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie wynika, że liczba bezrobotnych zarejestrowanych w lipcu wyniosła 3068 osób i była mniejsza, niż w poprzednim miesiącu o 242 osoby.

Bezrobocie w powiecie opoczyńskim – lipiec 2015 roku

W lipcu zarejestrowano 592 osoby, czyli o 151 osób więcej niż w czerwcu. Z ewidencji bezrobotnych wykreślono natomiast 834 osoby.

Spośród osób, które utraciły status bezrobotnego, największy odsetek (47,48% / 396 osób) stanowią osoby, które podjęły pracę. Wśród nich 10 osób podjęło pracę sezonową, 3 osoby rozpoczęły działalność gospodarczą. 121 osób zatrudniono w ramach refundacji kosztów zatrudnienia, z czego aż 95 osoby znalazło pracę przy robotach publicznych bądź pracach interwencyjnych lub pożytecznie użytecznych. 120 osób podjęło staż.
153 osoby odmówiło przyjęcia oferty pracy, 25 osób nie zgłosiło się do PUP w wyznaczonym terminie, 79 bezrobotnych dobrowolnie zrezygnowało ze statusu, zaś 40 osoby nabyło prawa do świadczeń emerytalnych lub przedemerytalnych.

Z osób zarejestrowanych w lipcu największą grupę stanowią bezrobotni zarejestrowani po raz kolejny(500 bezrobotnych czyli 84,46% zarejestrowanych w lipcu), natomiast po raz pierwszy zarejestrowały się 92 osoby (15,45%).

84,32% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych stanowią osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Wśród nich:

  • 1451 (47,29% ogółu) to długotrwale bezrobotni
  • 836 (27,25% ogółu) bezrobotnych nie ukończyło 30 roku życia
  • 815 (26,56% ogółu) bezrobotnych ukończyło 50 lat
  • 424 (13,82% ogółu) bezrobotnych nie ukończyło 25 roku życia
  • 226 (7,37% ogółu) osób to niepełnosprawni.

54,06% ogółu bezrobotnych (1750) stanowią kobiety, zaś 65,78 % to mieszkańcy wsi. 630 zarejestrowanych (20,53% ogółu) posiada prawo do zasiłku dla bezrobotnych.

Jak podaje Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie, do końca lipca 2015 roku 1.082 osoby bezrobotnych zostało objętych aktywnymi formami wsparcia i aktywizacji zawodowej. Z zatrudnionych i zaktywizowanych do 31 lipca 2015 r. bezrobotnych, największą liczbę, 425 osób, stanowią osoby odbywające staż. Następna w kolejności pod względem wielkości, to liczba bezrobotnych zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych - 221 osób, 155 osób zostało zatrudnione w ramach robót publicznych a 61 osób skierowano do podjęcia pracy na utworzonych stanowiskach w ramach ich wyposażenia lub doposażenia.

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w poszczególnych gminach powiatu opoczyńskiego:

 Miasto / Gmina  Bezrobotni ogółem  W tym kobiety  Osoby
w szczególnej sytuacji na
rynku pracy 
Osoby do 30 roku życia  Osoby po 50 roku życia  Osoby długotrwale bezrobotne 
Białaczów 340 179 273 87 72 182
Drzewica 550 286 478 133 164 300
Mniszków 125 55 107 50 27 53
Opoczno 1.306 760 1.091 341 339 587
Paradyż 150 76 138 47 42 67
Poświętne 108 49 94 46 25 57
Sławno 211 125 185 52 66 90
Żarnów 278 145 221 80 80 115
Powiat
opoczyński
3.068 1.675 2.587 836 815 1.451

 

W czerwcu 2015 roku w powiecie opoczyńskim stopa bezrobocia wynosiła 11,2% i była równa stopie bezrobocia odnotowanej w tym samym czasie w województwie łódzkim. W tym samym czasie stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 12,1%

Stopa bezrobocia w poszczególnych powiatach województwa łódzkiego:

Urząd Pracy  Ogółem   Stopa bezrobocia 
Wieruszów 1 372 7,5%
Brzeziny 1 376 12,3%
Rawa Mazow. 1 438 6,9%
Pajęczno 1 879 9,7%
Poddębice 2 006 12,4%
Łask 2 564 13,9%
Skierniewice 2 642 9,6% i 6,3%
Łęczyca 2 755 13,2%
Łódź-Wschód 2 838 10,9%
Łowicz 2 911 9,2%
Opoczno 3 068 11,2%
Wieluń 3 260 10,0%
Zduńska Wola 3 451 13,5%
Bełchatów 5 160 9,5%
Radomsko 5 163 12,7%
Sieradz 5 413 11,0%
Tomaszów Mazow. 5 582 13,0%
Kutno 5 690 14,4%
Pabianice 5 713 13,5%
Piotrków Tryb. 6 704 9,9% i 10,3%
Zgierz 7 953 13,8%
Łódź 35 651 10,8%
Ogółem
woj. łódzkie
114 589 11,2%

Dodaj komentarz

Zanim napiszesz komentarz, zapoznaj się z Regulaminem korzystania z Portalu.

Komentarze są moderowane. Komentarz pojawi się po zaakceptowaniu go przez moderatora.
Nie będą publikowane komentarze zawierające treści sprzeczne z obowiązującym prawem, treści naruszające prawa osób trzecich, stanowiące materiały informacyjne, reklamowe lub promocyjne oraz zawierające odnośniki do innych stron. Nie będą również akceptowane wypowiedzi zawierające wulgaryzmy, również w formie skrótu, bądź wykropkowane.

Nie będą publikowane komentarze pisane w całości lub fragmentami wyłącznie dużymi literami. Używanie Caps Locka uznawane jest za krzyk.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za opinie wyrażane przez czytelników w komentarzach.

Kod antyspamowy
Odśwież

Reklama

Przeczytaj również: