Menu
RSS
Co dalej z pałacem w Białaczowie? Stanowisko Starosty Opoczyńskiego Józefa Roga

Co dalej z pałacem w Białaczowie? Stanowisko Starosty Opoczyńskiego Józefa Roga

  • Mateusz

W związku z publikacją artykułu "Inwestor się wycofał. Co dalej z pałacem w Białaczowie?" z 9. sierpnia 2015 roku,  otrzymaliśmy stanowisko Starosty Opoczyńskiego Józefa Roga, w którym wyjaśnia przyczyny wydzierżawienia oraz dotychczasowe działania Powiatu Opoczyńskiego dotyczące zabytku. Stanowisko publikujemy poniżej.

Co dalej z pałacem w Białaczowie? Stanowisko Starosty Opoczyńskiego Józefa Roga

Powiat opoczyński jest właścicielem zespołu pałacowo – parkowego w Białaczowie od 1999 roku. Prawo własności Powiatu jest ograniczone, ponieważ spadkobiercy poprzednich właścicieli złożyli wniosek o stwierdzenie, czy zespół ten podlegał pod działanie Dekretu z 1944 roku czy też nie. Tym samym, spadkobiercy podjęli starania o odzyskanie tej nieruchomości. Od 2001 roku do chwili obecnej, prowadzone jest postępowanie administracyjne w tej sprawie przez Wojewodę Łódzkiego i do czasu zakończenia tegoż postepowania nie można tej nieruchomości sprzedać, natomiast można ją wydzierżawić.

Koszty utrzymania tego obiektu są bardzo wysokie. Od chwili przeniesienia Domu Pomocy Społecznej z Białaczowa do Niemojowic, Powiat ponosił jedynie koszt ochrony tej opuszczonej nieruchomości w wysokości 4,5 tys. zł miesięcznie oraz dodatkowo koszt ubezpieczenia i koszty bieżących prac porządkowych.

Biorąc to pod uwagę, Zarząd Powiatu Opoczyńskiego poprzedniej kadencji wydał decyzję o wydzierżawieniu tego kompleksu na okres 25 lat. Decyzja o tak długim okresie dzierżawy miała zachęcić potencjalnych dzierżawców do zainwestowania w tę nieruchomość.

Podczas sesji Rady Powiatu poprzedniej kadencji, jedna z opoczyńskich firm przedstawiła propozycję utworzenia w pałacu Europejskiego Centrum Kulturalnego. Koszt tego przedsięwzięcia szacowany był na około 28 mln zł. Jednak ta firma do konkursu na dzierżawę nie przystąpiła, a tak duży wydatek przekracza możliwości sfinansowania takiej inwestycji samodzielnie przez Powiat Opoczyński.

Do konkursu na dzierżawę tej nieruchomości zgłosiły się dwa podmioty gospodarcze, dając propozycję czynszu dzierżawnego miesięcznego w wysokości 3,5 tys. zł i 4,5 tys. zł netto. Wybrano Podmiot, który zaproponował wyższy czynsz. Po podpisaniu umowy dzierżawy w dniu 27 listopada 2014 roku, Powiat uzyskiwał dochód w wysokości 4,5 tys. zł netto miesięcznie, a nie ponosił już żadnych dodatkowych kosztów. Dzierżawca w umowie miał zapisane obowiązki związane z odpowiednim utrzymaniem tej nieruchomości.

Zespół pałacowo – parkowy w Białaczowie jest obiektem zabytkowym, wpisanym do rejestru zabytków w 1967 roku. Tym samym jest objęty ochroną konserwatorską i taka informacja podana była w materiałach konkursowych. Dzierżawca był o tym poinformowany. W chwili rozstrzygnięcia konkursu nie można było przewidzieć, że Dzierżawca postąpi niezgodnie z obowiązującym prawem i dokona m. in. wycinki zabytkowych drzew bez stosownego pozwolenia, czy też usunie część tynków z pałacu. Na Dzierżawcę nałożono decyzjami administracyjnymi stosowne kary i obowiązki. Umowy z Dzierżawcą nie rozwiązałem, gdyż działania pochopne w tym zakresie nie były zasadne. Chcąc doprowadzić do polubownego rozwiązania sporu pomiędzy Dzierżawcą a Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków zorganizowałem wspólne spotkanie na którym omówiono sporne kwestie i poczyniono ustalenia na przyszłość.

Jednak Dzierżawca w wyniku trudności związanych z tym że jest to obiekt objęty ochroną konserwatorską i wymaga wyjątkowego działania, złożył odstąpienie od umowy dzierżawy tego obiektu. Pismo wpłynęło do Starostwa Powiatowego w Opocznie w dniu 10 sierpnia br. Okres wypowiedzenia zgodnie z zapisami w umowie, to 3 miesiące.

W tym czasie będzie przygotowane postępowanie konkursowe na dzierżawę zespołu pałacowo – parkowego w Białaczowie.
Powiat Opoczyński nie dysponuje odpowiednimi środkami finansowanymi do przeprowadzenia remontu i modernizacji tego pałacu. Chciałbym dodać, że budynek nieużytkowany niszczeje, dlatego wydzierżawienie go jest jedynym słusznym rozwiązaniem.

Dopóki nie zakończy się postępowanie administracyjne prowadzone przez Wojewodę w sprawie zwrotu tej nieruchomości spadkobiercom poprzednich właścicieli, to nie ma innej możliwości zabezpieczenia i utrzymania tego zabytkowego obiektu. Postępowanie administracyjne trwa już 14 lat, pomimo częstych monitów i zabiegów władz Powiatu, by je jak najszybciej zakończyć.

Załącznik:

Od redakcji:

Czytając powyższe odnosi się jednak wrażenie, że będący perłą historyczną i architektoniczną nie tylko na skalę krajową, ale nawet europejską, Zespół Parkowo-Pałacowy w Białaczowie stanowi dla naszych władz samorządowych nie lada kłopot, przede wszystkim natury finansowej.

Niestety, ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami mówi wyraźnie, że do ochrony zobowiązane są organy administracji rządowej i samorządowej, zaś opieka należy do obowiązków właścicieli zabytków.

W art. 4 ww ustawy czytamy bowiem:
Ochrona zabytków polega, w szczególności, na podejmowaniu przez organy administracji publicznej działań mających na celu:
1) zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwiających trwałe zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie;
2) zapobieganie zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytków;
3) udaremnianie niszczenia i niewłaściwego korzystania z zabytków;
4) przeciwdziałanie kradzieży, zaginięciu lub nielegalnemu wywozowi zabytków za granicę;
5) kontrolę stanu zachowania i przeznaczenia zabytków;
6) uwzględnianie zadań ochronnych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przy kształtowaniu środowiska.

Natomiast w art. 5 czytamy:
Opieka nad zabytkiem sprawowana przez jego właściciela lub posiadacza polega, w szczególności, na zapewnieniu warunków:
1) naukowego badania i dokumentowania zabytku;
2) prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku;
3) zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie;
4) korzystania z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości;
5) popularyzowania i upowszechniania wiedzy o zabytku oraz jego znaczeniu dla historii i kultury.

Jak wynika z przytoczonych przepisów, Starostwo Powiatowe w Opocznie, będące właścicielem zespołu jest zobowiązane do dbania o zabytek, jego ochrony i opieki nad nim. Tłumaczenie się brakiem pieniędzy i kosztami utrzymania przy obecnie dostępnych źródłach finansowania, jest dość kiepskim argumentem. W szczególności, gdy obowiązuje Krajowy Program Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2013–2016, którego uzupełnieniem jest oparty na przepisach rozdziału 7 u.o.z., system współfinansowania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków, a który odbywa się w m.in. ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Szkoda, że brakuje u nas ludzi z pomysłem i znajomością przepisów, które mogłyby uratować piękny Pałac przed całkowitym zniszczeniem. Zwłaszcza w sytuacji, gdy źródło finansowania pozostanie to samo, bez względu na właściciela obiektu.

 

Dodaj komentarz

Zanim napiszesz komentarz, zapoznaj się z Regulaminem korzystania z Portalu.

Komentarze są moderowane. Komentarz pojawi się po zaakceptowaniu go przez moderatora.
Nie będą publikowane komentarze zawierające treści sprzeczne z obowiązującym prawem, treści naruszające prawa osób trzecich, stanowiące materiały informacyjne, reklamowe lub promocyjne oraz zawierające odnośniki do innych stron. Nie będą również akceptowane wypowiedzi zawierające wulgaryzmy, również w formie skrótu, bądź wykropkowane.

Nie będą publikowane komentarze pisane w całości lub fragmentami wyłącznie dużymi literami. Używanie Caps Locka uznawane jest za krzyk.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za opinie wyrażane przez czytelników w komentarzach.

Kod antyspamowy
Odśwież

Komentarze  

+4 # hola...hola...Konkrety 2015-08-22 14:46
Spokojnie z tym "dzieleniem skóry na niedźwiedziu" . Jak czytamy cyt."Dopóki nie zakończy się postępowanie administracyjne prowadzone przez Wojewodę w sprawie zwrotu tej nieruchomości spadkobiercom poprzednich właścicieli..." Wszyscy już trąbią w trąbkę jak by ten pałac był własnością powiatu... A to jeszcze długa droga. Skoro rodzina Mycielskich(jeś li się nie mylę) ma roszczenia do tego obiektu to pewnie istnieją szanse na odzyskanie przez nich pałacu. Podobna sytuacja była w Krzeszowicach gdzie rodzina Potockich odzyskała zamek wraz 30 ha po 15 latach walki...(dałbym link ale nie można :) ) I tam odzyskali Urząd gminy, Liceum itd. bo te instytucje były umiejscowione w tym zamku. Z pałacem może być podobnie. Skoro ostateczna decyzja nie zapadła to szansa jest zawsze.Zatem może lepiej się powstrzymać od wymyślania przeznaczenia dla obiektu, który formalnie może nie być samorządu. Obawiam się że większość tych, którzy ostrzą sobie zęby na ten obiekt będzie musiała obejść się smakiem. Znam trochę temat dlatego nich nikt nie będzie taki pewny...
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
+8 # Powiat opoczyński zagrożonyWZ 2015-08-17 13:43
Czy władze powiatu nie widzą zagrożenia dla dalszego istnienia powiatu opoczyńskiego? Jak tak dalej pójdzie to Opoczno może zostać zdegradowane do rangi stolicy gminy. Złe zarządzanie to najprostsza droga do tego.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
+6 # RE: Co dalej z pałacem w Białaczowie? Stanowisko Starosty Opoczyńskiego Józefa Rogaen 2015-08-16 22:11
W tym powiecie to inwestor kiedy sie pojawi to zaraz sie wycofuje.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
+11 # włos się jeżyolo 2015-08-16 12:17
czy w tym mieście będzie nareszcie coś normalnie,czy ciągle prowizorka przez niekompetentnyc h ludzi.przetarg na pałac zrypany,wysypis ko śmieci wybudowane za grube miliony nieczynne bo ktoś zapomniał dopełnić wszystkich formalności,mas zyna za 3 miliony kupiona na wysypisko stoi bezużytecznie pod chmurką,a niema czym zbierać śmieci bo tabor siada,jak słychać po mieście tak samo może być z oczyszczalnią ścieków,w szkołach rządzą sekretarki,w przedszkolach intendentki,lud zie włosy stają dęba co się dzieje w tym mieście.jaki brak odpowiedzialnoś ci,a my wszyscy kiedyś będziemy za to wszystko płacić.panie burmistrzu ty to widzisz i nie grzmisz,na koń nie wsiadasz,za szable nie chwytasz żeby nad tym wszystkim zapanować.oby się nie okazało ze jest po obiedzie i już jesteśmy z ręką w nocniku.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
+5 # ...arkadiusz 2015-08-15 22:45
4.500zł nettto za miesiąc - to mogli dać za darmo, i powiedzieć że mają gest.....
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
+8 # RE: Co dalej z pałacem w Białaczowie? Stanowisko Starosty Opoczyńskiego Józefa RogaWyborca 2015-08-15 20:48
Ludzie obstawiam na 100 procent ze Dyrektorem Szpitala zostanie p. Ksyta nie zostawia biedaka bez ciepłej posadki
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
+6 # j.w.fdu 2015-08-14 01:37
Oj , Józek znowu kompromitacja. Broniłeś Ksyty a sam jesteś wart tyle co On. Gdzie jest Telus? Trzeci artysta w tym bałaganie. Ile już razy słyszałem, że Władze czegoś nie przewidziały. Ludzie zacznijmy pisać do gazet i telewizji nie wspominając o Najwyższej Izbie Kontroli. Kiedyś Komendant Policji "skakał" samochodem po pijaku przez rzekę. To ze 20 lat temu, ale obecne kliki biją to na głowę.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
+14 # SprostowanieFund. Pał. w Białacz 2015-08-12 13:03
Chcielibyśmy sprostować nieprawdę, którą zamieścił Pan Starosta Józef Róg w swoim stanowisku w sprawie Pałacu w Białaczowie. Starosta napisał, "...że jedna z opoczyńskich firm przedstawiła propozycję utworzenia w pałacu Europejskiego Centrum Kulturalnego. Koszt tego przedsięwzięcia szacowany był na około 28 mln zł. Jednak ta firma do konkursu na dzierżawę nie przystąpiła..." . Jesteśmy "Fundacją Pałacu w Białaczowie" działającą non profit, nie prowadzącą działalności gospodarczej a będącą bezpośrednio pod opieką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a nie "firmą" - co stanowi bardzo dużą i znaczącą różnicę. Z tego właśnie powodu do przetargu prawnie nie mogliśmy przystąpić. Mogliśmy (być może jeszcze możemy) być stroną organizacyjną działań mających na celu pomoc w zorganizowaniu funduszy unijnych z RPO 2014-20 w celu umieszczenia w Pałacu Białaczowie "Europejskiego Centrum Kształcenia Artysty Sceny Muzycznej" połączonego z "Muzeum Myśli Europejskiej" i dużą sceną muzyczną na której mogłyby odbywać się festiwale muzyczne (między innymi "Festiwal Opery Kameralnej" i "Festiwal Jazzowy w Pałacu w Białaczowie"). Całość projektu została tak pomyślana, aby dzięki działalności muzeum, stworzenia miejsc hotelowych wraz ze stadniną oraz wypracowaniu wielu inicjatyw komercyjnych - Pałac w Białaczowie był w konsekwencji niezależny finansowo od Powiatu. Dzięki naszej inicjatywie mogłoby powstać w Białaczowie wiele nowych możliwości na stworzenie licznych nowych miejsc pracy dla miejscowej ludności. Cała koncepcja była szczegółowo skonsultowana z Konserwatorem Zabytków i władzami województwa. Wierzymy, że nasza propozycja nadal jest możliwa do realizacji - potrzebna do tego jednak jest konstruktywna dyskusja z władzami Powiatu. FUNDACJA PAŁACU W BIAŁACZOWIE
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
+8 # RE: Co dalej z pałacem w Białaczowie? Stanowisko Starosty Opoczyńskiego Józefa Rogaopocznianka 2015-08-12 11:37
A były Starosta jak zostanie Dyrektorem szpitala z pewnością będzie podejmował decyzje jak tę z wydzierżawienie m Pałacu w Białaczowie. Brawo. Dzierżawa takiego obiektu 4.500,00 zł miesięcznie to kpina z wyborców którzy na niego głosowali. Opocznianie i mieszkańcy Powiatu Opoczyńskiego podziękujcie tym Panom za tak złe podjęte decyzje - to jest majątek nasz a nie ich. Przy następnych wyborach zastanówcie się na kogo oddajecie głos. Czy Ci ludzie są godni nas reprezentować w jakichkolwiek władzach samorządowych - im chodzi tylko o stanowiska.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
+6 # ha,haJanek 2015-08-14 01:44
Były Starosta Ksyta nigdzie nie znajdzie pracy więc trzyma się Józka i Spółdzielni Mieszkaniowej w której jest ...........Prze wodniczącym Rady Nadzorczej. Nieudacznik i ściemniacz.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
-8 # RE: Co dalej z pałacem w Białaczowie? Stanowisko Starosty Opoczyńskiego Józefa Rogaania 2015-08-12 09:24
Myśle że po tej aferze starosta powinien zostać zdymisjonowany a jego miejsce powinna zająć Pani Basia lub Pan Baranowski jedynie Pis może obronić Polską ziemię
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
+18 # RE: Co dalej z pałacem w Białaczowie? Stanowisko Starosty Opoczyńskiego Józefa Rogaobiektywny 2015-08-11 20:28
A na nowo budowany gmach przy starostwie to jużsstaćstarost wo . Wniosek jest jeden łatwiej manipulować głupim narodem niż wwykształconym
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować

Reklama

Przeczytaj również: