Menu
RSS
VI edycja Konkursu Wychowawca Powiatu Opoczyńskiego

VI edycja Konkursu Wychowawca Powiatu Opoczyńskiego

 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

VI edycja Konkursu Wychowawca Powiatu OpoczyńskiegoPoradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Opocznie z filią w Drzewicy zaprasza do udziału w Konkursie Wychowawca Powiatu Opoczyńskiego roku 2018. Patronat honorowy nad konkursem sprawuje Starosta Opoczyński Józef Róg.

 

Regulamin Konkursu Wychowawca Powiatu Opoczyńskiego roku 2018

§ 1 Postanowienia Ogólne

 1. Celem Konkursu jest wyłonienie laureatów, których można wskazać za wzór wychowawców dla całej społeczności oświatowej w Powiecie Opoczyńskim oraz przyznanie tytułu Wychowawcy Powiatu Opoczyńskiego 2017 w czterech kategoriach: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne.
 2. Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą: Wychowawca Powiatu Opoczyńskiego roku 2018 („Konkurs”).
 3. Organizatorem Konkursu jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opocznie.
 4. Honorowy patronat nad Konkursem sprawuje Starosta Opoczyński.
 5. Patronami Medialnymi Konkursu są Telewizja Lokalna Opoczno, Opoczyńska.pl, Radio Plus Radom i Niezależny Portal Miejski Opoczno.info

§ 2 Czas trwania Konkursu

 1. Konkurs będzie trwał od czerwca do października 2018 r.

§ 3 Uczestnicy Konkursu

 1. Uczestnikiem Konkursu może być każdy nauczyciel-wychowawca zatrudniony w przedszkolu, szkole podstawowej, gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej z Powiatu Opoczyńskiego.
 2. Kandydatury nauczycieli-wychowawców należy zgłaszać za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie internetowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opocznie: http://www.pppopoczno.4bip.pl
 3. Regulamin Konkursu oraz formularz zgłoszenia można również otrzymać w siedzibie Organizatora: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opocznie, ul. Armii Krajowej 2.

§ 4 Zasady Konkursu

 1. Zgłoszenia kandydatów do tytułu Wychowawca Powiatu Opoczyńskiego w 2018 r. mogą nadsyłać: Rady Rodziców, trójki klasowe rodziców działające w szkołach oraz zespoły klasowe - uczniowie, w w/w 4 kategoriach. Kandydatury mogą również zgłaszać osoby indywidualne (rodzic lub uczeń). Można ponownie zgłaszać osoby uczestniczące w poprzednich edycjach Konkursu, które nie zdobyły tytułu.
 2. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są: kadra kierownicza szkoły, członkowie władz oświatowych oraz ubiegłoroczni zwycięzcy konkursu.
 3. Organizator powoła dla potrzeb Konkursu Jury, które będzie oceniać kandydatów na podstawie otrzymanych uzasadnień.
 4. W skład Jury Konkursu wchodzą:
  - troje pracowników Poradni
  - dyrektor Wydziału Oświaty i Funduszy Unijnych Starostwa Powiatowego w Opocznie
  - ubiegłoroczni zwycięzcy Konkursu w trzech kategoriach
  - Przewodniczącym Jury jest, z racji pełnionej funkcji, dyrektor Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej w Opocznie.

§ 5 Przebieg Konkursu.

 1. Aby zgłosić kandydata do konkursu należy wypełnić kartę zgłoszeniową wraz z wymaganymi załącznikami, zamieszczoną na stronie internetowej http://www.pppopoczno.4bip.pl oraz dostępną w siedzibie Organizatora.
 2. Osoby zgłaszające kandydata do udziału w konkursie są zobowiązane uzyskać jego oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2 do regulaminu); zgłoszenia bez oświadczenia zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
 3. Do karty zgłoszeniowej należy dołączyć uzasadnienie wyboru Kandydata (Załącznik nr 3) w formie opisu jego pracy. Dla zachowania obiektywności oceny w uzasadnieniu prosimy nie zawierać danych identyfikujących kandydata oraz jego miejsce pracy.
 4. Zgłoszenia należy dostarczyć do siedziby Organizatora w dwóch zamkniętych kopertach oznaczonych jednakowym symbolem (hasło lub znak graficzny) oraz oznaczonych numerami 1 i 2. Koperta nr 1 powinna zawierać zgłoszenie kandydata oraz jego zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załączniki nr 1 i 2 do regulaminu), a koperta nr 2 pisemne uzasadnienie zgłoszenia (załącznik nr 3 do regulaminu).
 5. Zgłoszenie do Konkursu może dotyczyć nauczyciela-wychowawcy tylko w jednej kategorii (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne).
 6. Zgłoszenia kandydatów do Konkursu będą przyjmowane przez Organizatora od 4 czerwca do 15 września 2018 r . Decyduje data otrzymania zgłoszenia przez Organizatora.
 7. Po upływie terminu zgłaszania kandydatur do tytułu Wychowawcy Powiatu Opoczyńskiego 2018 r. Jury Konkursu wyłoni laureatów Konkursu.
 8. Laureaci zostaną wybrani w oparciu o liczbę punktów, uzyskaną w ocenie Jury Konkursu. Procedura oceny:
  - podstawą oceny będą uzasadnienia zgłoszonych kandydatur,
  - każdy z członków Jury sporządzi ranking kandydatur, po czym za kolejne miejsca w rankingu przyznane zostaną punkty, począwszy od 1 punktu za ostatnie miejsce, 2 za przedostatnie itp., aż do maksymalnej liczby punktów za miejsce pierwsze,
  - oceny uzyskane przez danego kandydata od poszczególnych członków Jury zostaną zsumowane,
  - w przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów równej liczby punktów Jury wyłoni laureata poprzez głosowanie,
  - w przypadku uzyskania w głosowaniu równej liczby głosów rozstrzygający będzie głos Przewodniczącego Jury.
 9. Tytuł Wychowawcy Powiatu Opoczyńskiego 2018 r. otrzyma jeden nauczyciel-wychowawca w każdej z 4 kategorii, który uzyska najwyższą ocenę Jury. W przypadku większej liczby zgłoszeń przewiduje się możliwość rozszerzenia puli nagród o Nagrody Specjalne i wyróżnienia.
 10. Ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystych obchodów Dnia Edukacji Narodowej organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Opocznie.

§ 6 Postanowienia końcowe.

 1. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie Konkursu w uzasadnionych przypadkach.
 2. Informacja o zmianach w Regulaminie zostanie podana do wiadomości w taki sam sposób, w jaki został ogłoszony niniejszy Regulamin.

 

Dodaj komentarz

Zanim napiszesz komentarz, zapoznaj się z Regulaminem korzystania z Portalu.

Komentarze są moderowane. Komentarz pojawi się po zaakceptowaniu go przez moderatora.
Nie będą publikowane komentarze zawierające treści sprzeczne z obowiązującym prawem, treści naruszające prawa osób trzecich, stanowiące materiały informacyjne, reklamowe lub promocyjne oraz zawierające odnośniki do innych stron. Nie będą również akceptowane wypowiedzi zawierające wulgaryzmy, również w formie skrótu, bądź wykropkowane.

Nie będą publikowane komentarze pisane w całości lub fragmentami wyłącznie dużymi literami. Używanie Caps Locka uznawane jest za krzyk.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za opinie wyrażane przez czytelników w komentarzach.

Kod antyspamowy
Odśwież

Komentarze  

0 # czy ten konkurs ma sens?leon 2018-09-17 16:59
można zadać sobie pytanie, czy bycie dobrym wychowawcą jest mierzalne. weźmy np. dwa przypadki:
1. wychowawca skrupulatny, trzymający pewien reżim dydaktyczny, wychowawczy, trzyma wszystko w kupie, jest porządek, nie ma w klasie cwaniactwa, frekwencja, zachowanie uczniów jest bez problemów, ale wychowankowie go nie lubią bo np. dzwoni informuje o problemach z uczniem..., nie lubią służbisty, jest miły, ale podpadł leserom i oni go nienawidzą i zrobią wszystko aby zdeprecjonować jego znaczenie,
2 wychowawca cwaniak, tuszuje problemy klasy na tle szkoły, przymila się do uczniów, uczniowie i ich rodzice maja wrażenie, że maja nad nim władzę, przewagę, tak naprawdę to wszelkie problemy są zatuszowane, dyrekcja, rodzice i uczniowie mają "spokój", ale w klasie jest bałagan, nie ma integracji klasowej, klasa jest podzielona na grupki, przekupywanie uczniów na całego, oni nawet mogą systematycznie chodzić do szkoły...ale coś tu nie gra, elita klasowa go lubi, bo pozwala jej rządzić w klasie, nie dba np. o klasowe "ofiarne kozły", decydenci klasowi sie postarają o dobrą opinię dla wychowawcy..

i teraz na kogo zagłosują uczniowie i ich rodzice?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
0 # qqqpluto madej 2018-06-11 20:53
Jak sprawiedliwie wybrać pedagoga ,skoro wyślą do poradni psychologicznej z złamaniem anoreksja itp i nie umieją pomoc,lecz obwiniają szkole ,bo więcej czasu w niej spędzamy.?Lepie j poczytać książkę psychologiczna niż marnować czas na psychologów,lec z co zrobić jak ktoś jest sierota lub półsierotą?Nie ma na świecie ludzi bardzo upartych nie sięgających po nałogi i umiejących wyjść z załamania,wiec odradzam głosowania,bo i tak nie będzie sprawiedliwe!!! !!!!!!!!!!!!!!! !!
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować

Reklama

Przeczytaj również: