Menu
RSS
Pierwsza w powiecie Dziecięca Drużyna Pożarnicza z Wójcina

Pierwsza w powiecie Dziecięca Drużyna Pożarnicza z Wójcina

  • Andrzej Śpiewak Komendant Gminny OSP w Paradyżu

Pierwsza w powiecie Dziecięca Drużyna Pożarnicza z Wójcina

22 maja 2017 roku w Szkole Podstawowej w Wójcinie miało miejsce historyczne dla szkoły i Gminy Paradyż wydarzenie. Nastąpiło oficjalne powołanie pierwszej w powiecie opoczyńskim Dziecięcej Drużyny Pożarniczej z Wójcina i wręczone zostały zakupione przez Gminę Paradyż specjalne ubrania strażackie dla małych strażaków, czego dokonał Wójt Gminy Paradyż Wojciech Rudalski.

Było to zapewne olbrzymie przeżycie dla nowych strażaków. W skład dziecięcej drużyny strażackiej wchodzi 11 dzieci (6 dziewczynek i 5 chłopców) z klasy zerowej i przedszkolnej, które wyraziły chęć i otrzymały zgodę rodziców na udział w przygodzie strażackiej.

Najbliższy debiut tej drużyny nastąpi w dniu 11 czerwca br. (niedziela) podczas gminnych zawodów sportowo-pożarniczych jednostek OSP, które odbędą się w Paradyżu na boisku przykościelnym.

Młodzi strażacy zaprezentują pokaz musztry, wykonają ćwiczenie bojowe (gaszenie pożaru domku) oraz będą udzielać pomocy medycznej osobie poszkodowanej w „pożarze”, a przygotowania do tych zawodów nadzorować i przygotowywać będą miejscowi strażacy OSP Wójcin wraz z opiekunką dzieci p. Magda Sobierańską i komendantem gminnym OSP Andrzejem Śpiewakiem.

Powołanie Dziecięcej Drużyny Pożarniczej z Wójcina powiązane było z ćwiczeniami ewakuacyjnymi przeprowadzonymi w tym dniu w szkole, gdzie na miejsce ćwiczeń przybyli samochodem bojowym strażacy z miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej z Wójcina wraz z naczelnikiem jednostki dh Wojciechem Jędrzejczykiem.

Obowiązek przeprowadzania ćwiczeń ewakuacyjnych nakładają przepisy przeciwpożarowe, które zobowiązują Dyrektorów szkół do organizowania co najmniej raz na 2 lata ćwiczeń ewakuacyjnych.

Po przeprowadzeniu przez dyrekcję i nauczycieli sprawnej ewakuacji dzieci ze szkoły na plac przyszkolny sprawdzona została obecność wszystkich uczniów i pracowników – wszyscy bezpiecznie opuścili budynek szkoły.

Z uwagi na bardzo ładną pogodę strażacy mieli okazję zademonstrować użycia linii wodnej szybkiego natarcia, co spotkało się z olbrzymim zainteresowaniem i aktywnym udziałem uczniów tych starszych jak i młodszych, którzy po założeniu specjalnych hełmów mogli sami polać wodę. Najlepszym sposobem na ochłodę był jednak pokaz działania samochodowego działka wodno-pianowego, z którego strumień wody niesiony był na odległość ponad 50 m, jak również działanie kurtyny wodnej.

Również młodzi strażacy po ubraniu się w specjalne nowo przekazane uniformy strażackie dali pokaz działań gaśniczych, co na pewno na długo zapamiętają.

Nad całością ćwiczeń czuwał i nadzorował bryg. Andrzej Śpiewak - funkcjonariusz KP PSP w Opocznie, jednocześnie komendant gminny jednostek OSP gminy Paradyż, który przedstawiał i omawiał na bieżąco prowadzone działania. Aby przybliżyć i pokazać uczniom prawdziwe działania strażaków w przypadku istniejącego zagrożenia pożarowego, ćwiczenia te połączone zostały z dysponowaniem potrzebnych służb ratowniczych.

Ćwiczenia i spotkanie zakończył słodki poczęstunek przygotowany przez miejscowych strażaków dla wszystkich uczniów.

Dodaj komentarz

Komentarze są moderowane. Komentarz pojawi się po zaakceptowaniu go przez moderatora.
Nie będą publikowane komentarze zawierające treści sprzeczne z obowiązującym prawem, treści naruszające prawa osób trzecich, stanowiące materiały informacyjne, reklamowe lub promocyjne oraz zawierające odnośniki do innych stron. Nie będą również akceptowane wypowiedzi zawierające wulgaryzmy, również w formie skrótu, bądź wykropkowane.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za opinie wyrażane przez czytelników w komentarzach.

Reklama

Przeczytaj również: